Konkurs plastyczny „Wołek wraca do domu”

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Wołek wraca do domu”.

Za oknem słońce, niebawem wiosna, a dookoła pandemia. Wołek wraca do domu, by spędzić w nim najbliższe tygodnie. Gdzie się schroni? Kto na niego czeka? Wiemy, że mieszka w Wołowie, ale u którego z Was? Może jest czyimś sąsiadem. W jaki sposób spędzi swój czas wolny? Sięgnij do własnej wyobraźni i stwórz pracę plastyczną, w której Wołek stanie się głównym bohaterem. Zastanów się, co ciekawego mógłby robić, nie wychodząc z domu. Rozwiń kreatywność i wymyśl oryginalne rozwiązania niczym z bajki.

Organizatorami konkursu są: Gmina Wołów, Wołowski Ośrodek Kultury oraz OZArt Otwarty Zakład Artystyczny.

Cele Konkursu: 

  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
  • budowanie tożsamości lokalnej wśród dzieci i młodzieży;
  • wykorzystanie  symbolu miasta jako inspiracji do działań twórczych;
  • stworzenie wystawy zbiorowej – prezentacja twórczości dzieci i młodzieży;
  • zachęcenie do wspólnego działania dla dobra społeczności lokalnej; 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: Wołowski Ośrodek Kultury, Sikorskiego 6, 56-100 Wołów (sekretariat), z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wołek wraca do domu”.

Prace będą przyjmowane od 6.04.2020 r.  do 20.04.2020 r. 

załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Karta zgłoszenia pracy w konkursie „Wołek wraca do domu”.