Zakręceni na kulturę ciąg dalszy!

W związku z realizowanym przez Wołowski Ośrodek Kultury projektem ” Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” 2017 finansowanego z Narodowego Centrum Kultury zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w  konsultacjach społecznych.

Wołowski Ośrodek Kultury realizuje projekt „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, którego celem jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną poprzez identyfikację, odkrywanie i rozwijanie talentów, potencjału i kapitału kulturowego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych podejmowanych przez mieszkańców Gminy Wołów. Spotkania „Zakręceni na kulturę”, będące swoistą diagnozą potrzeb inicjatyw lokalnej społeczności, pomogą stworzyć strategię rozwoju Wołowskiego Ośrodka Kultury, której do tej pory brakowało.

Kolejne konsultacje odbędą się w następujących miejscowościach:

03.04 // Piotroniowice
10.04 // Lubiąż
21.04 // Warzęgowo
27.04 // Mojęcice

Zachęcamy do przyłączenia się i wspólnego tworzenia Kultury w naszym regionie!