„Warzęgowianie” wraz z „Zespołem Ludowym Mojęcice” na XV Festiwalu Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach.

W dniach 22-24.09,2017 r. Dolnośląski Zespół Folklorystyczny „Warzęgowianie” wraz z Zespołem Ludowym Mojęcice reprezentowali Gminę Wołów na XV Festiwalu Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach. W pierwszym dniu w przepięknych strojach ludowych ubarwili korowód ulicami miasta zakończony wspólnym polonezem przed molo w wykonaniu 47 zespołów uczestniczących w spotkaniach. Drugi dzień to prezentacja przygotowanych programów oraz wspólna biesiada. W trzecim dniu msza oraz ogłoszenie wyników i koncert finałowy. Mali Warzęgowianie wspólnie ze starszymi zatańczyli Porębioka za co dzieci zostały uhonorowane przepięknymi albumami.