Sekcja wokalna

Prowadząca? Róża Gołubowska

Kiedy? Wtorek godz. 17:00

Gdzie? Wołowski Ośrodek Kultury

Koszt? 50 zł / miesiąc

Sekcja wokalna to grupowe i twórcze zajęcia muzyczne przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Działania obejmują kreatywną zabawę oraz różnorodne formy aktywności muzycznej takie jak: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie i słuchanie muzyki. Podczas zajęć nauczymy się poprawnie i zdrowo używać swojego głosu. Uczestnicy zapoznają się z ćwiczeniami wokalnymi i piosenkami dostosowanymi do ich możliwości i umiejętności. Nauczymy się w sposób ciekawy i twórczy opowiadać historie zaklęte w utworach muzycznych. Kreatywne spędzanie czasu i muzykowanie obejmować będzie prace zespołową oraz indywidualną. Zajęcia oparte są o różnorodne metody nauczania, przykładowo: metoda Carla Orffa, Zoltana Kodaly’a, metoda Batii Strauss. Zapraszamy do zapisów!

 

Róża Gołubowska – studentka piątego roku Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Twórczyni/uczestniczka projektów edukacyjnych i artystycznych m.in: projekt „arTy?sta” realizowany podczas „Półkoloni z Kulturą” we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury – Wołowski Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, Otwarty Zakład Artystyczny – Pracownia Twórcza OZArt, projekt „Winylowy Zawrót Głowy” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie „Zakręceni na Kulturę” realizowany z lokalną społecznością miasta Wołów, projekt „Dzień Sąsiada” odbywający się na wrocławskich przedmieściach, projekt „Aktywny alfabet nie tylko dla najmłodszych” realizowany w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie.

W 2017 roku realizowała staż we Wrocławskim Ośrodku Działań Artystycznych Firlej w ramach programu Staże w instytucjach kultury z Narodowego Centrum Kultury. W tymże okresie również była nauczycielką rytmiki we Wrocławskim przedszkolu. Doświadczenia w zakresie nauczania śpiewu i pracy z dziećmi nabywała prowadząc chór we Wrocławiu oraz warsztaty muzyczne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie swoje zainteresowania związane z różnymi dziedzinami sztuk rozwija w Pawilonie Czterech Kopuł występując w „Teatrze Czterech”. Uczestniczy w projektach muzycznych takich jak Slot Orkiestra w ramach festiwalu Slot Art Festival, koncertach wokalno – instrumentalnych oraz performensach artystycznych.