Zajęcia palstyczne dla dzieci i młodzieży

Instruktor

Pani Danuta Arendarska – nauczyciel plastyki i instruktor plastyk z prawie 40-letnim stażem.
Zajęcia prowadzone przez p. Danutę cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci jak i ich rodziców.
Na zajęciach dzieci uczą się posługiwania językiem plastycznym, swobodnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć, życia i zabaw z rówieśnikami, kontaktów ze zwierzętami, światem przyrody, wiedzy na temat kultury własnego narodu i innych nacji. Dzięki temu wzbogacają swoją wyobraźnię, poczucie piękna i umiejętności.

Koło plastyczne WOK skupia ok. 20 uczestników w wieku 6-16 lat. Połowa dzieci to 7-latki.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godz. od 16:00 – 17:30

Informacje: tel. 71 389 26 43