Kontakt

Wołowski Ośrodek Kultury

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6
56-100 Wołów

NIP. 988-026-27-82
REGON 932679208
NR KONTA 62 9598 0007 0200 3785 2002 0001

Dyrektor:
Robert Sadowski

Sekretariat:
Marta Mosiek
– Sekretarka
Tel. 713892643, 795427815
Fax. 713891442
e-mail: sekretariat@wok-wolow.pl

 

Dział animacji społeczno – kulturalnej oraz organizacji i promocji imprez:

Tel. 713892643 wew. 22

Anna Stelmarczyk-Matraj

Koordynator działu imprez :: Koordynacja Półkolonii Gminnych
Specjalista ds. kadr i rozliczeń finansowo-księgowych
Tel. 713892643, wew. 21, 606762317
e-mail: kadry@wok-wolow.pl

Monika Bronowicka – Specjalista ds. animacji, marketingu, promocji i organizacji imprez
Tel. 664099358
e-mail: wok@wok-wolow.pl

Mateusz Skrzypicki – Specjalista ds. organizacji imprez, animator kultury
Tel. 577579727
e-mail: grafika@wok-wolow.pl

Grzegorz Kurek – Specjalista ds. organizacji imprez, animator kultury
Tel. 730380170
e-mail: promocja@wok-wolow.pl

Szymon Golinowski – animator kultury
Tel. 713892643, wew. 22
e-mail: media@wok-wolow.pl

Tomasz Sapożnikow – animator kultury
Tel. 713892643, wew. 22
e-mail: animacje@wok-wolow.pl

Informatyk, specjalista ds. audiowizualnych
Janusz Janczyn – Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych i audiowizualnych
Tel. 668007415
e- mail: technika@wok-wolow.pl

Tel. 71- 389-14-42
Skip to content