ARA

Wołowski Amatorski Ruch Artystyczny to efemeryczny twór przy Wołowskim Ośrodku Kultury, który skupia mieszkańców Wołowa, działających na szeroko pojętym polu twórczości artystycznej i sztuki. W jego ramach działają klasy instrumentów (gitara, pianino, perkusja), dwie pracownie plastyczne (w Wołowie i w filii ośrodka w Lubiążu) oraz grupa teatralna. Ale przede wszystkim ARA to gros zespołów i klubów działających pod egidą WOK.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL: 71 389 26 43 .

Sekcje:
klasa pianina
klasa gitary
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
OZART

mojecice_logo

Zespół Ludowy Mojęcice

warzegowianie_logo

Dolnośląski Zespół Folklorystyczny Warzęgowianie

skorpion logo

Klub Modelarski „Skorpion”