Klub Seniora

Klub Seniora powstał w latach siedemdziesiątych przy Wołowskim Ośrodku Kultury.

Obecnie klub prowadzi Pani Teodozja Miśta. Klub organizuje wieczorki taneczne z okazji różnych świąt, grille przy muzyce i wycieczki. Bierze udział w jarmarkach przedświątecznych. Wystawia swoje prace i pyszne ciasta.

Spotkania klubu odbywają się co dwa tygodnie w środy w godzinach od 16:00 – 18:00 w sali klubowej WOK.

Zapraszamy nowych członków do naszego Klubu Seniora w Wołowie.

Informacje: opiekun sekcji Patrycja Franczak, tel. 71 389 14 42

Skip to content