Fotogalerie Wok - 62 rocznica przyjazdu na Ziemię Wołowską »  26.05.2007r. Uskorz Wielki     [Zdjęcie 18 z 30]  
   
Pokaz musztry konnej
© 2007 WOK Wołowski Ośrodek Kultury