Powrót do strony głównej

Zdjęcia z imprezy

"ARA DZIECIOM"

piknik charytatywny na rzecz dzieci

z placówki opiekuńczo-wychowawczej

"Wiosna" w Krzydlinie Małej

17.06.2007r. Wołów (Park WOK)

  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
  Ara Dzieciom  
© 2007 WOK Wołowski Ośrodek Kultury