Fotogalerie Wok - 63 rocznica przyjazdu na Ziemię Wołowską »  17.05.2008r. Łososiowice     [Zdjęcie 8 z 30]  
   
Przejazd z Wołowa do Łososiowic
© 2008 WOK Wołowski Ośrodek Kultury