Fotogalerie Wok - 63 rocznica przyjazdu na Ziemię Wołowską »  17.05.2008r. Łososiowice     [Zdjęcie 15 z 30]  
   
"Szli Na Zachód Osadnicy" i 800 lecie wsi Łososiowice
© 2008 WOK Wołowski Ośrodek Kultury