Fotogalerie Wok - 63 rocznica przyjazdu na Ziemię Wołowską »  17.05.2008r. Łososiowice     [Zdjęcie 20 z 30]  
   
Wręczenie Aktów Nadania Ziemi i Domostw
© 2008 WOK Wołowski Ośrodek Kultury