Fotogalerie Wok - 63 rocznica przyjazdu na Ziemię Wołowską »  17.05.2008r. Łososiowice     [Zdjęcie 30 z 30]  
   
Zabawa z zespołem KOMETA
© 2008 WOK Wołowski Ośrodek Kultury