Karta zgłoszenia na Jarmark Wielkanocny 2019

Zgłoszenie na Jarmark Wielkanocny

   

  Dane zgłaszającego

   

  Dane teleadresowe

   

  Dane stoiska

   

  UWAGA!

  • Kartę zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r.
   Wołowski Ośrodek Kultury informuje, że udostępnia stoiska drewniane wyłącznie rękodzielnikom z gminy Wołów, a ich ilość jest ograniczona /decyduje kolejność zgłoszeń/.

   Za stoisko drewniane obowiązuje opłata zwrotna w wysokości 100 zł. brutto. W przypadku dotrzymania wszystkich warunków umowy opłata jest zwracana po zakończeniu wydarzenia.

   Na podstawie karty Organizator dokonuje weryfikacji dostępności miejsca. W przypadku akceptacji przesyła e-mail’em umowę do podpisania przez Zgłaszającego.

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

   

  Uwagi:

   

  Sprawdź, czy wszystko wypełnione jest poprawnie. Jeśli tak, wybierz Wyślij!

  Skip to content