Zapraszamy do udziału w Dożynkach Gminnych!

Serdecznie zapraszamy rękodzielników, rzemieślników do udziału w Gminnych Dożynkach w Mojęcicach, które odbędą się 2 września 2017r.

Kartę zgłoszenia należy nadesłać najpóźniej do dnia 7 SIERPNIA 2017r. osobiście lub na adres sekretariat@wok-wolow.pl Jednocześnie informujemy, że WOK nie udostępnia stoisk wystawcom.

Na podstawie karty Organizator dokonuje weryfikacji dostępności miejsca. W przypadku akceptacji przesyła e-mail’em dokumenty do podpisania przez Zgłaszającego, tj. Umowę oraz Oświadczenie w przypadku sprzedaży i degustacji wyrobów gastronomicznych. W przypadku wyrobów gastronomicznych Organizator dopuszcza możliwość wzięcia udziału w Dożynkach wyłącznie stoisk z wyrobami z regionu gminy Wołów, takich jak miody itp.

O dopuszczeniu stoiska do udziału w wydarzeniu Organizator poinformuje w terminie do dnia 11 sierpnia 2017r.

Karta zgłoszenia

Skip to content