20.10. Wystawa prac Charlotty Kollmorgen

Otwarcie  wystawy prac niemieckiej  artystki Ch. Kollmorgen odbędzie sie  w czwartek, 20 październi8ka  o godz. 18:00.

CHARLOTTE KOLLMORGEN – studiowała grafikę i księgarstwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Berlinie w latach 1958 do 1962 na Uniwersytecie Sztuk Plastycznych u Gerharda Kreische, ucznia Paula Klee. Od roku 1962 pracuje jako grafik po ukończeniu Grafiki Użytkowej i uzyskaniu dyplomu projektantki, rozpoczęła pracę od roku 1976 jako wolno tworząca malarka. Organizowała liczne wystawy w kraju i za granicą, także w ramach związku zawodowego Tworzących Artystów, którego członkinią została. Obok jej twórczości czysto artystycznej nabrała dla niej znaczenia praca terapeutyczna za pomocą sztuki.

Skip to content