Sekcje WOK – informacje

Uwaga!
  • Informujemy, iż płatności za udział w zajęciach sekcyjnych uiszczane są do 20-tego każdego miesiąca za nadchodzący miesiąc zajęć.
  • Numer Konta WOK –  62 9598 0007 0200 3785 2002 0001
  • W tytule prosimy w wpisanie imienia oraz nazwiska uczestnika plus za jakie zajęcia jest dokonywana opłata, np. ANNA NOWAK + UKULELE.
  • Jeśli dokonują Państwo opłaty za więcej niż jedną osobę prosimy dokonać jednego przelewu, w tytule wpisując np. ANNA NOWAK + UKULELE, KUBA NOWAK + PIANINO. Jeden przelew ułatwi nam

WAŻNE – REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Jeśli chcą Państwo rozwiązać umowę uczestnictwa w zajęciach prosimy o skierowanie do nas pisma/wiadomości na adres email: wok@wok-wolow.pl

Przypominamy, iż zgodnie z umową obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo o wypowiedzeniu.

Niezgłoszenie chęci rezygnacji z udziału w zajęciach będzie powodowało dalsze naliczanie opłat.

 

 
 
 
XXXXX
 
Zachęcamy do udziału w sekcjach prowadzonych przez Wołowski Ośrodek Kultury w sezonie 2021/2022!
 
Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę zajęć rozwijających umiejętności artystyczne i nie tylko. Z nami nauczysz się grać na gitarze, pianinie oraz ukulele! Zapraszamy do udziału w sekcjach plastycznych, Akademii Młodego Artysty czy sekcji kulinarnej. Czekamy na dzieci, młodzież ale również dorosłych.
 
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o uzupełnienie —-> KARTA ZGŁOSZENIA.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz cennikiem. Dni odbywania się poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży:

  1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

    2. ZAJĘCIA MUZYCZNE:

   3. ZAJĘCIA TANECZNE:

    4. INNE:

Aktualna oferta zajęć dla dorosłych w sezonie 2021/2022:

 

 

Przy Wołowskim Ośrodku Kultury działa również:

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL: 664 099 358

 

mojecice_logo
Zespół Ludowy Mojęcice

warzegowianie_logo
Dolnośląski Zespół Folklorystyczny Warzęgowianie

skorpion logo
Klub Modelarski „Skorpion”
Skip to content