Baraque Festival: Konkurs na opowiadanie. Zgłoś się i wygraj nagrodę!

Wielkimi  krokami zbliża się 15. edycja  Baraque  Festiwalu. W jego ramach odbędzie sie m.in. Konkurs  na  opowiadanie z muzyką w tle.

Rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród odbędzie sie  podczas ostatniego  dnia  festiwalu tj. 23.11.  w Pubie Gramofon podczas  spotkań literackich , na które  również zapraszamy!

Poniżej  zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PROZATORSKIEGO / FESTIWAL BARAQUE 2013

1. Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza i Wołowski Ośrodek Kultury w ramach Festiwalu kultury niezależnej Baraque 2013 ogłaszają konkurs na opowiadanie. Tematem przewodnim tej edycji konkursu jest MUZYKA. (Podpowiedź: muzyka może np. stanowić główną oś tekstu albo pojawiać się na drugim planie, głównym bohaterem może być muzyk, w tle może przewijać się jakiś utwór muzyczny albo akcja rozgrywać się np. podczas koncertu itd. Albo zupełnie inaczej – wszystkie chwyty dozwolone). Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: do lat osiemnastu i open.

2. Nieprzekraczający czterech stron maszynopisu (7200 znaków) tekst należy przesłać do 15 listopada 2013 pod adresy mailowe: grzegorz.czekanski@gmail.com i mikalina@gmail.com.

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Wołowskiego.

4. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek, adres e-mail i telefon kontaktowy.

5. Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury, które doceni wypowiedzi najlepiej zbudowane, najbardziej sprawne językowo, najbardziej nowatorskie i nietuzinkowe w stosunku do zaproponowanego tematu edycji.

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Festiwalu autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego ew. publikację w drukach festiwalowych i na stronach internetowych Festiwalu. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, poprzez dostarczenie jej do sekretariatu Wołowskiego Ośrodka Kultury albo mailem pod adresy: grzegorz.czekanski@gmail.com i mikalina@gmail.com.

7. Łączna pula nagród w konkursie stanowi równowartość 200 zł oraz możliwość publikacji w renomowanych pismach i witrynach literackich.

8. Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi 23 listopada 2013 podczas 15. edycji festiwalu kultury niepopularnej Baraque. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, lub pocztą elektroniczną.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, jak również nierozstrzygnięcia konkursu lub danej kategorii wiekowej, w przypadku gdy poziom zgromadzonych tekstów nie spełni wymaganych kryteriów literackich.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Skip to content