Konkurs prozatorski. Festiwal preTexty. Wołów 2011.

Zachęcamy  do wzięcia  udziału w konkursie na opowiadanie, którego rozwiązanie ogłoszone zostanie  podczas Festiwalu PreTEXTY 2011 –  na początku listopada w  WOKu.

REGULAMIN KONKURSU PROZATORSKIEGO / FESTIWAL preTEXTY 2011

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów oraz Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza w ramach Festiwalu „PreTEXTY” ogłaszają konkurs na opowiadanie. Tematem przewodnim tej edycji konkursu jest FACEBOOK. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: do lat osiemnastu i open.

2. Nieprzekraczający czterech stron maszynopisu (7200 znaków) tekst należy przesłać do 31 października 2011 pod adres: grzegorz.czekanski@gmail.com lub polonistkato@gmail.com.

3. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek, adres e-mail i telefon kontaktowy.

4. Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury, które doceni wypowiedzi najlepiej zbudowane, najbardziej sprawne językowo, najbardziej nowatorskie i nietuzinkowe w stosunku do zaproponowanego tematu edycji.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Festiwalu autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego publikację w drukach festiwalowych i na stronach internetowych Festiwalu. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, poprzez dostarczenie jej do sekretariatu Wołowskiego Ośrodka Kultury.

6. Główną nagrodę w konkursie stanowi 400 zł (do podziału na dwie kategorie) oraz możliwość publikacji w renomowanych pismach i witrynach literackich. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.

7. Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, 6  listopada 2011. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, lub pocztą elektroniczną.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, jak również nierozstrzygnięcia danej kategorii wiekowej w przypadku gdy poziom zgromadzonych w niej tekstów nie spełni wymaganych kryteriów literackich.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Skip to content