Latarnik w Wołowie! Trwają zapisy!

Polska Cyfrowa Równych Szans to największy program powszechnej edukacji cyfrowej osób dorosłych. Na rzecz włączenia dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w cyfrowy świat działają lokalni animatorzy, tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej.

Realizacja projektu przyczynia się do ogromnej zmiany w naszym społeczeństwie, a podejmowane działania pobudzają rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczyniają się do zneutralizowania różnic pokoleniowych.

Skip to content