Przegląd Twórczosci Artystycznej Osób Niepełnosprawnych GaleriON – 18.06.2014r.

Miło nam poinformować, że nasza placówka  będzie w  tym roku gospodarzem jednego z etapów III Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON.  Organizatorem  przeglądu jest  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej honorowym patronatem Radosława Mołonia – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Wołowska część  przeglądu odbędzie się  w  dn. 18.06 2014r.

Poniżej więcej szczegółów  na  temat   przeglądu.

CEL:
Promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z Dolnego Śląska oraz wyszukanie wśród nich osób szczególnie uzdolnionych

I ETAP – Komisja dokona wyboru prac na podstawie nadesłanych elektronicznie:
– prac plastycznych (1 praca – w formie skanu lub fotografii zamienionej na plik JPG)
Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźba, konstrukcja i in.
Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy – zalecany format A4 – A3),
– fotografii ( 1 – 3 w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27
– filmów (1 film do 5 min.) – należy umieścić w serwisie YouTube i przysłać link
– prac literackich własnych /wiersz lub proza/ – 1 plik tekstowy w objętości nie więcej niż 1 strona (A4),
– prezentacji muzycznych i wokalnych: jeden utwór/piosenka (nagranie plik MP3, może być bez akompaniamentu),
– recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,
– etiud tanecznych (solo, duet, formacja) – jedno nagranie video do 80 sek.,
– małych form teatralnych – zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

Prace/utwory opisane w sposób następujący: placówka, imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy/utworu, osoba pilotująca (adres e-mail, telefon), należy wysłać do 15 maja 2014 na adresy odpowiednie dla placówek i organizacji z regionu dawnego województwa:

jeleniogórskiego: jg@galerion.pl (powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, lubański, bolesławiecki, zgorzelecki),
legnickiego: leg@galerion.pl (głogowski, lubiński, polkowicki, legnicki, górowski),
wałbrzyskiego: wb@galerion.pl (wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki),
wrocławskiego: wr@galerion.pl (wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński).

II ETAP – Przygotowanie wystaw i koncertów w 4 regionach Dolnego Śląska
Po dokonaniu przez Komisję wyboru prac osoby pilotujące zostaną poproszone o wysłanie oryginałów wytypowanych prac do regionalnych biur projektu:
– Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4, 58-420 Kamienna Góra
– Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin
– Świdnicki Ośrodkiem Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica
– Wołowski Ośrodkiem Kultury, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
Wskazani przez Komisję Artystyczną uczestnicy przeglądu zostaną zaproszeni w czerwcu na otwarcie wystaw w wytypowanych galeriach regionalnych i na uroczyste koncerty, gdzie zaprezentują swoje talenty. Publiczna prezentacja wierszy (prozy) może odbyć się w wykonaniu własnym (autorskim) lub recytatora. /Wystawy regionalne będą trwały ok. 3 tygodni/.

III ETAP – Wystawa i koncert finałowy.
Komisja artystyczna po obejrzeniu oryginałów prac i wysłuchaniu prezentacji słownych, filmowych, teatralnych, wokalnych i tanecznych „na żywo” wytypuje najciekawsze dzieła do wystawy i koncertu FINAŁOWEGO (wrzesień 2014). Finał odbędzie się we Wrocławiu w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Zakwalifikowani wykonawcy piosenek i utworów muzycznych zostaną zaproszeni na próbę i konsultacje z zespołem muzycznym w dniu poprzedzającym finał ( z noclegiem). Pozostali wykonawcy spotkają się na próbie generalnej w dniu finału.

KOMISJA:
Organizator powołuje komisję artystyczną, w skład której wchodzą specjaliści z różnych dziedzin sztuki ( dwóch jurorów ze strony organizatora oraz dwóch przedstawicieli realizatora regionalnego).

Wszystkie nadesłane reprodukcje prac plastycznych, fotograficznych oraz wyróżnione nagrania video prezentacji wokalnych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych, literackich, tanecznych oraz filmy zostaną umieszczone na specjalnym portalu internetowym www.galerion.pl

Finałowe prace i nagrania zostaną opublikowane także na płycie multimedialnej DOLNOŚLĄSKI GaleriON 2014. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi i zamieszczenie na stronie www.galerion.pl danych osobowych uczestników i opiekunów.

Koordynator przeglądu:
Małgorzata Karmińska
Stowarzyszenie MOTYL Wałbrzych
Tel. 668 267 464; e-mail: koordynator@galerion.pl

Skip to content