TALENT SHOW – Wołów Ma Talent 2

Śpiewasz, tańczysz, recytujesz? A może rozśmieszasz jak nikt inny? Pokaż swój talent!

Zapraszamy do udziału w lokalnym talent show Wołów Ma Talent – edycja druga!

Wypełnij kartę zgłoszenia i weź udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest występ na dużej scenie podczas Dni Wołowa 2024!

Konkurs odbędzie się w Wołowskim Ośrodku Kultury 22.05.2024, 18:00.

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w terminie do 10.05.2024

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA - TALENT SHOW Wołów ma talent

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: pawel@e-direction.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kwalifikacji uczestników wypoczynku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 

Jeśli wszystko wypełniłeś poprawnie wciśnij WYŚLIJ

Skip to content