Kontakt

Wołowski Ośrodek Kultury

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6
56-100 Wołów

NIP. 988-026-27-82
REGON 932679208
NR KONTA 62 9598 0007 0200 3785 2002 0001

Dyrektor:
Robert Sadowski

Sekretariat:
Marta Mosiek
– Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel. 713892643, 795427815
Fax. 713891442
e-mail: sekretariat@wok-wolow.pl

Dział animacji społeczno – kulturalnej oraz organizacji i promocji imprez:

Anna Stelmarczyk-Matraj

Koordynator działu imprez, Specjalista ds. kadr i rozliczeń finansowo-księgowych

Koordynacja Półkolonii Gminnych
Tel. 713892643, wew. 21, 606762317
e-mail: kadry@wok-wolow.pl

Monika Bronowicka – Specjalista ds. animacji, marketingu, promocji i organizacji imprez,
Koordynator Sekcji oraz wolontariatu,
Organizacja wystaw,
Tel. 713892643, wew. 22, Tel. 664099358
e-mail: wok@wok-wolow.pl

Dominika Iskierka – animator kultury
organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, spektakli teatralnych. itp.
Tel. 713892643, wew. 22
e-mail: promocja@wok-wolow.pl

Tomasz Sapożnikow – animator kultury
organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, spektakli teatralnych. itp.
Tel. 713892643, wew. 24
e-mail: animacje@wok-wolow.pl

Informatyk, specjalista ds. audiowizualnych
Janusz Janczyn – Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych i audiowizualnych
Tel. 668007415
e- mail: technika@wok-wolow.pl

Tel. 71- 389-14-42
Skip to content