Rekrutacja na zajęcia w sezonie 2023/2024

Zachęcamy do udziału w sekcjach prowadzonych przez Wołowski Ośrodek Kultury w sezonie 2023/2024!


Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę zajęć rozwijających umiejętności artystyczne i nie tylko. Z nami nauczysz się grać na gitarze, pianinie oraz akordeonie! Zapraszamy do udziału w sekcjach plastycznych, Akademii Młodego Artysty czy zajęciach ceramiki.

Czekamy na dzieci, młodzież ale również dorosłych. 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wpisanie się na listę rezerwową ————> KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz cennikiem.

Dodatkowo informujemy iż pierwszeństwo przy zapisie mają osoby, które dotychczas uczęszczały na zajęcia, mają UREGULOWANĄ sytuację finansową (nie zalegają z zapłatą) oraz podpiszą umowę uczestnictwa w zajęciach.


Opłata za zajęcia to miesięczny udział w zajęciach, pierwsza opłata musi być dokonana najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.

WAŻNA INFORMACJA:
Wołowski Ośrodek informuje, że w dniach:
– od 18.12 do końca miesiąca (przerwa świąteczna);
– 15-28.01.2024r. (FERIE);
– 28.03-01.04.2024r. (WIELKANOC);
– 02.05.2024r.;
– 24.06.2024r. do końca miesiąca
oraz dodatkowych, o których będzie informował
zajęcia nie będą się odbywać, jednak opłata za miesięczny udział w zajęciach nie ulega zmianie.

PŁATNOŚCI!

Informujemy, iż płatności za udział w zajęciach sekcyjnych uiszczane są do 20-tego każdego miesiąca za nadchodzący miesiąc zajęć.
Numer Konta WOK –  62 9598 0007 0200 3785 2002 0001
W tytule prosimy w wpisanie imienia oraz nazwiska uczestnika plus za jakie zajęcia jest dokonywana opłata, np. ANNA NOWAK + UKULELE.
*Jeśli dokonują Państwo opłaty za więcej niż jedną osobę prosimy dokonać w jednym przelewie, w tytule wpisując np. ANNA NOWAK + UKULELE, KUBA NOWAK + PIANINO.

*Jeśli dokonują Państwo przelewu za jedną osobę i kilka sekcji prosimy również o wykonanie jednego przelewu, np. Anna Nowak, AMA, plastyka, pianino

Jeden przelew znacząco ułatwi nam pracę 🙂

Dziękujemy!

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Jeśli chcą Państwo rozwiązać umowę uczestnictwa w zajęciach prosimy o skierowanie do nas pisma/wiadomości na adres email: wok@wok-wolow.pl

Przypominamy, iż zgodnie z umową obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo o wypowiedzeniu.

Niezgłoszenie chęci rezygnacji z udziału w zajęciach będzie powodowało dalsze naliczanie opłat.


Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży w sezonie 2023/2024:


Oferta zajęć dla dorosłych w sezonie 2023/2024:


Przy Wołowskim Ośrodku Kultury działa również:

Zespół Ludowy „Mojęcice”
Dolnośląski Zespół Folklorystyczny „Warzęgowianie”
Skip to content