Jarmark Bożonarodzeniowy – zgłoszenia Wystawców

Zapraszamy na tegoroczną edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 08-09 grudnia 2023 na wołowskim deptaku.

Zachęcamy rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych do wysyłania zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do dnia 1 grudnia.

O uczestnictwie w Jarmarku Bożonarodzeniowym decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Koszt:

 • 100,00zł kaucji zwrotnej dla lokalnych przedsiębiorców
 • 250,00zł opłaty bezzwrotnej dla przedsiębiorców i rzemieślników spoza gminy Wołów.

Nr konta: 62 9598 0007 0200 3785 2002 0001

Uwaga! Brak drewnianych stoisk oraz zaopatrzenia prądu!

Zgłoszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

   

  Dane zgłaszającego

   

  Dane teleadresowe

   

  Dane stoiska

   

  UWAGA!

  • Kartę zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 1 grudnia 2023. Na podstawie karty Organizator dokonuje weryfikacji dostępności miejsca.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
   

  Uwagi:

   

  Sprawdź, czy wszystko wypełnione jest poprawnie. Jeśli tak, wybierz Wyślij!

  Skip to content